Mietityttääkö ensimmäisen työntekijän palkkaaminen? Aloita henkilöstövuokrauksella

Kun yrittäjän työpäivät venyvät, vapaapäivien ja lomien pitäminen tuntuu mahdottomalta ja elämä on kaiken kaikkiaan turhan työntäyteistä, on aika harkita ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Apukädet tuovat vapautta yrittäjälle, mutta samalla ne tuovat varmuutta asiakkaalle: koska toiminta ei ole ainoastaan yrittäjän harteilla, asiakas voi luottaa siihen, että asiat hoituvat ajallaan, vaikka yrittäjä sairastuisi tai olisi hetkellisesti estynyt tekemästä töitä.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi tuntua isolta urakalta, ja siksi paras vaihtoehto onkin usein hyödyntää alkuvaiheessa vuokratyöyhtiötä.

Miksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista lykätään?

Joskus ensimmäisen työntekijän palkkaamista lykätään, koska yrittäjän yksinäinen puurtaminen koetaan kustannustehokkaaksi. Siinä piilee kuitenkin riskejä: pitkät työpäivät voivat verottaa sekä terveyttä että perhe-elämää. Ylikuormitus voi lopulta johtaa jopa loppuun palamiseen. Yksinyrittäjän sairastuessa riski toiminnan keskeytymisestä on suuri, jos toiminta on vain yksillä harteilla.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi myös erinäisistä syistä mietityttää.

Työntekijä on kuluerä – riittääkö töitä myös jatkossa?

Työntekijästä tulee yritykselle aina kuluja: palkan lisäksi työnantajan lakisääteiset kulut, työterveyshuolto, vakuutukset, työvälineet, työvaatteet ja niin edelleen… Ensimmäistä työntekijää palkatessa yrittäjää saattaa mietityttää, onko tilanne tarpeeksi vakaa, jotta töitä riittäisi tulevaisuudessakin ja jotta investointi työntekijään kannattaisi.

Työnantajaa sitovat vastuut ja velvoitteet

Työnantajaksi ryhtyminen saatetaan kokea vaivalloiseksi, sillä siihen liittyy erilaisia vastuita ja velvoitteita. Työnantajan tulee esimerkiksi liittyä työnantajarekisteriin ja huolehtia palkanmaksuun liittyvistä velvoitteista ja tehtävistä sekä ilmoitusvelvollisuuksista, kuten palkkatietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Ensimmäistä työntekijää palkkaavan yrittäjän mielessä pyörivät usein myös monenlaiset työehtosopimukseen liittyvät asiat. Miten työntekijän kanssa pääsee sopimukseen asioista? Mistä saa apua ja neuvoja, jos työntekijän kanssa tuleekin ongelmia? Millainen on työnantajan vastuu työtapaturman sattuessa? Työnantajaa painaa aina vastuu työntekijästä ja siitä, että töitä riittää.

Henkilöstövuokrauksesta apua ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

Kun ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta halutaan tehdä helppoa ja riskitöntä, kannattaa kääntyä vuokratyöyhtiön puoleen ja turvautua henkilöstövuokraukseen. Tällöin vuokratyöyhtiö toimii välikätenä palkkaavan yrityksen ja työntekijän välillä.

Vuokratyöyhtiö voi palkata yrittäjän jo aiemmin löytämän työntekijäehdokkaan tai etsiä työhön sopivan työntekijän.

Vuokratyöyhtiö kantaa osan vastuista ja minimoi palkkaukseen liittyvät riskit

Henkilöstövuokrauksessa työsuhde syntyy vuokratyöyhtiön ja työntekijän välille, jolloin vuokratyöyhtiö hoitaa työsuhdeasiat aina palkanmaksusta työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin. Työntekijä tekee sovitut työt tai työtunnit yritykseen, minkä jälkeen tunnit ilmoitetaan vuokratyöyhtiölle. Vuokratyöyhtiö hoitaa palkanmaksun ja laskuttaa työtunneista yritystä.

Henkilöstövuokrauksessa vuokratyöyhtiö kantaa yrityksen puolesta myös riskin työntekijän sairastumisesta tai vahingoittumisesta työtapaturmassa sekä ennenaikaisesta eläköitymisestä tulevat kustannukset.

Työntekijää vuokraava yritys vastaa työnjohdosta ja työturvallisuudesta

Työntekijää vuokraavan yrityksen tehtäväksi jää työntekijän perehdyttäminen työhön ja perehdytyksen dokumentoiminen sekä työn johtaminen. Yrityksen vastuulla on myös huolehtia työsuojelusta ja työturvallisuudesta ja pitää vuokratyöntekijän työolosuhteet terveellisinä ja turvallisina.

Tutustu työntekijään riskittä

Henkilöstövuokraus mahdollistaa yrittäjälle sen, että hän pääsee tutustumaan työntekijään riskittömästi. Hänen ei tarvitse tyytyä työhaastattelussa kerrottuun vaan hän voi antaa mahdollisuuden työntekijälle todistaa osaamisensa, motivaationsa, vastuullisuutensa, työelämäsääntöjen ymmärtämisensä ja uusien asioiden oppimiskykynsä käytännön työssä, osana yrityksen arkea.

Jos työntekijä sitten tuntuu sopivalta ja töitä riittää, voi yrittäjä sovitun vuokrausajan jälkeen (usein noin puoli vuotta) palkata työntekijän omille palkkalistoilleen ja siirtyä itse työnantajan rooliin.

Kiinnostuitko?

Lue lisää vuokratyövoiman käytön hyödyistä tai varaa aika maksuttomaan kartoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun