Vinkit kiinnostavan työhakemuksen kirjoittamiseen

Avoimeen työtehtävään saattaa tulla kymmeniä, ellei jopa satoja hakemuksia ja rekrytoijilla on vain lyhyt hetki aikaa kutakin hakemusta kohden. Erottuaksesi massasta on tärkeää, että työhakemuksesi on selkeä, ytimekäs ja herättää lukijan kiinnostuksen jo heti alkumetreillä.

Työhakemus tai hakemuskirje (rakkaalla lapsella on monta nimeä) on ansioluetteloa/CV:tä täydentävä kirje, jossa on mahdollista tuoda esiin omaa osaamistaan ja persoonaa sekä osoittaa kiinnostus avoinna olevaa tehtävää kohtaan. Hakemuskirjeen avulla vakuutat rekrytoijan siitä, että juuri sinä olet oikea henkilö avoinna olevaan tehtävään ja ansaitset päästä esittäytymään henkilökohtaisesti.

Näin kirjoitat erottuvan hakemuskirjeen

Aloita napakasti

Aloita hakemuksesi napakalla johdannolla, joka kertoo, kuka olet ja miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä tehtävästä. Mikä motivoi sinua hakemaan juuri tätä tehtävää ja tähän yritykseen.

Räätälöi hakemus haettavan tehtävän mukaan

Lue työpaikkailmoitus huolellisesti. Kiinnitä huomiota siihen, mitä osaamista ja taitoja tulevalta työntekijältä vaaditaan ja huomioi ne hakemuksessasi. Kerro kuinka koulutuksesi, aiempi työkokemuksesi ja osaamisesi vastaa työnantajan esittämiin toiveisiin.  

Tuo osaamisesi ja saavutuksesi esiin konkreettisin esimerkein

Nosta esiin aiempia onnistumisiasi ja saavutuksiasi esimerkein. Kerro myös, mitä kokemusta ja osaamista voit tuoda mukanasi, jos sinut palkataan tehtävään. Havainnollista, kuinka osaamisesi voi auttaa yritystä.

Osoita motivaatiosi

Kerro, miksi olet kiinnostunut avoinna olevasta tehtävästä ja miksi haluaisit työskennellä yrityksessä. Lue työpaikkailmoitus huolella ja kerro hakemuksessasi, kuinka osaamisesi ja kokemuksesi vastaa työntekijälle asetettuja kriteereitä.

Liitä mukaan suosittelijat tai suosittelukirjeet

Jos sinulla on suosittelijoita tai suosittelukirjeitä, liitä ne hakemuksen mukaan. Suosittelijoiden avulla voit antaa rekrytoijalle lisää luottamusta osaamiseesi ja luotettavuuteesi.

Lopeta vakuuttavasti

Päätä hakemuksesi vahvalla lopetuksella, joka tiivistää, miksi olet paras valinta tehtävään. Kerro, että olet käytettävissä haastatteluun ja anna yhteystietosi selkeästi. Kiitä lopuksi rekrytoijaa ajasta ja mahdollisuudesta hakea tehtävää.

Viimeistele hakemus

Lue työpaikkailmoitus vielä kerran läpi ja varmista, että hakemuskirjeessäsi olet tuonut selkeästi esiin, miten osaamisesi korreloi työpaikkailmoituksessa toivotun osaamisen kanssa?

Tiivistä hakemus ja karsi kaikki epäolennainen pois, jotta olennaiset asiat nousevat paremmin esille.

Tarkista lopuksi hakemuksen kielioppi ja kirjoitusvirheet. Luetuta hakemuksesi ystävällä tai perheenjäsenellä ja pyydä palautetta.

Näillä ohjeilla parannat merkittävästi mahdollisuuksiasi erottua joukosta ja päästä seuraavaan vaiheeseen rekrytointiprosessissa.

Hakemuskirjeen malli

Aloitus: kerro lyhyesti kuka olet ja miksi haet tehtävää.

Koulutus ja työkokemus: kerro tiivistetysti koulutuksestasi ja työkokemuksestasi ja siitä, kuinka ne vastaavat työn vaatimuksiin.

Muu osaaminen: kerro esimerkiksi harrastuksesi kautta kerryttämästäsi osaamisesta, josta on hyötyä työtehtävässä.

Motivaatio: mieti tapoja, joilla tuot esiin, kiinnostuksesi avoinna olevaa tehtävää ja työnantajaa kohtaan.

Lisäarvo: kerro, kuinka yritys voi hyötyä kokemuksestasi ja osaamisestasi.

Lopetus: Tiivistä vielä loppuun, miksi olisit hyvä valinta tehtävään. Muista myös kohteliaasti kiittää rekrytoijaa hänen ajastaan ja mielenkiinnostaan ja kertoa, miten sinut tavoittaa tarvittaessa. Ilmaise vielä kiinnostuksesi haastatteluun tai jatkokeskusteluun. 

Siirry takaisin sivun alkuun