Vuokratyövoiman käytön hyödyt yritykselle

Onko yritykselläsi tarvetta lisätyövoimalle, mutta näinä epävarmoina aikoina mietit, onko uusille työntekijöille riittävästi töitä myös jatkossa? Tarvitsetko työntekijöitä sesonkihuipun ajaksi, määräajaksi tulevaan projektiin tai oman henkilöstön vuosilomien tai sijaisuuksien paikkaamiseen?

Henkilöstövuokraus on helppo, joustava ja kustannustehokas vaihtoehto, kun työvoiman tarve vaihtelee ja on kyettävä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin tai kun tulevaisuuden näkymät ovat epävakaat ja on vaikea arvioida, kuinka kauan työvoiman tarve jatkuu.

Vuokratyöntekijöiden hyödyntäminen on yleistynyt viime vuosina, ja siitä on tullut yrityksille vakiintunut tapa hallinnoida työvoimatarpeita. Eikä ihme, sillä työvoiman vuokrauksessa on monia etuja!

Helppous

Uusien työntekijöiden rekrytointi on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää laaja-alaista osaamista ja vaatii huolellista paneutumista. Kun haluat helpottaa omaa työtaakkaasi, on vuokratyövoiman hyödyntäminen oiva vaihtoehto.

Me etsimme sinulle sopivat työntekijät, hoidamme työsopimukset ja huolehdimme kaikista työnantajavelvoitteista. Sinun tehtäväksesi jää työntekijän perehdyttäminen työtehtäviin, työturvallisuudesta huolehtiminen sekä tuntilistojen toimittaminen palkanmaksua varten.

Riskittömyys

Henkilöstövuokrausta hyödynnetään yleisesti tilanteessa, jossa halutaan varmistaa työntekijän sopivuus tehtävään ja työyhteisöön ennen hänen palkkaamistaan vakinaiseen työsuhteeseen.

Uuden työntekijän rekrytointi sisältää aina riskin. Etukäteen ei voi olla varma, kuinka työntekijän osaaminen vastaa odotuksia, mikä on hänen työmotivaationsa tai kuinka hän sopeutuu yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin.

Vuokraus on riskitön tapa testata työntekijän sopivuus tehtävään ja työyhteisöön. Kun olet varma työtekijän soveltuvuudesta työtehtävään, voit siirtää hänet yrityksesi omille palkkalistoille.

Tapaturman sattuessa OivaTyö kantaa riskin.

Ajansäästö

Rekrytointiprosessin läpivienti vaatii onnistuakseen runsaasti aikaa. Resurssien puutteesta johtuva huonosti johdettu prosessi voi vaikuttaa negatiivisesti työnantajamielikuvaan ja pahimmassa tapauksessa johtaa virherekrytointiin, jolloin koko prosessi joudutaan aloittamaan alusta. 

Ulkoistamalla uusien työntekijöiden etsinnän ja henkilöstöhallinnon ammattilaiselle voit olla levollisin mielin ja keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Kustannustehokkuus

Säästöjä syntyy, kun henkilöstömäärää voidaan helposti kontrolloida ja säätää kulloisenkin tarpeen mukaan. Ajansäästö sekä virherekrytoinnin riskin pieneneminen näkyvät myös rahallisena säästönä.

Käyttäjäyritys maksaa ainoastaan vuokratyöntekijän toteutuneista työtunneista. Jos työntekijä sairastuu, OivaTyö maksaa sairausajan palkan.

Joustavuus

Vuokratyövoiman avulla voidaan hallita muuttuvia työvoimatarpeita näppärästi lisäämällä tai vähentämällä työntekijöiden määrää sesonkivaihteluiden ja ruuhkahuippujen mukaan. Vuokratyövoimaa käytetään usein myös paikkaamaan omien työntekijöiden vuosilomia tai sijaisuuksia sekä määräaikaisissa projekteissa.

Kevyempi hallinto

OivaTyö vastaa työnantajan velvollisuuksista. Me hoidamme kaikki työntekijöiden palkkaukseen liittyvät hallinnolliset tehtävät ja velvollisuudet.

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös seuraavat artikkelit

Henkilöstövuokrauksen vaiheet – miten henkilöstövuokraus käytännössä etenee?

Henkilöstövuokrauksen hinta

Siirry takaisin sivun alkuun